fbpx

Privacy en cookie verklaring


Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna Zester): zester.be en alle daarnaar gelinkte websites.
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierma ook: De beheerder’): dhr. Philippe Geudens

Artikel 2 – Intellectueel eigendomsrecht

Merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties op de website zijn beschermd.

Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden.

Artikel 3 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website al informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren.

Artikel 4 – Verantwoordelijkheid

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website. De wijze waarop verbinding wordt gezocht is de verantwoordelijkheid van de bezoeker.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet door het schenden van de voorwaarden van deze privacy- en cookieverklaring.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade, die dan wel bezoekers, derden of de apparatuur oplopen als gevolg van de verbinding met of het gebruik van de website.

Artikel 5 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door de website. Onder persoonsgegevens worden begrepen: informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identiteitskenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens een online identiteit of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden enkel gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met de bezoeker en indien aan de orde, voor het verwerken van de bestellingen.

Artikel 6 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens of beperking van de hem/haar betreffende verwerking alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De bezoeker kan deze rechten uitoefenen door contact met de verantwoordelijke op te nemen. Verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Binnen 1 maand na indienen van het verzoek, krijgt de bezoeker bericht van de verantwoordelijke.

Artikel 7 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de website het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 8 – Aanbiedingen

De bezoeker kan commerciële aanbiedingen krijgen via de website of per email. Indien de bezoeker deze niet (meer) wenst te ontvangen, wordt een mail verzonden in die zin naar het volgende adres: info@zester.be

Indien tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient de bezoeker zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik.

Artikel 9 – Termijn van bewaring

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikten bewaard voor wettelijk bepaalde termijn.

Artikel 10 – Cookies

10.1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van de computer van de bezoeker. Een cookie bevat gegevens zodat bij elk bezoek aan onze website men als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vereenvoudigen. Wanneer de website www.zester.be wordt bezocht, verschijnt een popup-venster waarmee de bezoeker wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies. Alvorens verder gebruik van onze website, accepteert de bezoeker het gebruik van de hierna genoemde cookies. De toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

10.2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie-en login cookies voor het bijhouden van sessie-en inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt

10.3. Bij bezoek van de website kunnen cookies afkomstig van de website en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Winkelwagen